5km & 10km UNGDOM

12-19 år
Deltakeravgift UNGDOM:
  • Påmelding innen 5. mars  200kr

  • Påmelding innen 1. april    250kr

  • Påmelding innen 1. mai     275kr

  • Etteranmelding frem til løpsdagen 300kr

Samme pris for 5km og 10km

Friidrett og løping blir stadig mer populært for barn og unge, og vi håper at det er mange ungdommer som vil være mer i årets FrognerparkenLØP!


 

Felles oppvarming på Frogner stadion før løpet.

START v/hovedinngangen til Frognerbadet, puljevis fra kl. 12.30.


 

Man kan velge mellom 5km og 10km, med målgang inne på Frogner stadion. 

BydelsDag på Frogner Stadion kl.10-16 m/aktiviteter, stands & underholdning!

FrognerparkenLØPET for UNGDOM 12-19 år!